Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, codis font i, en general, qualsevol creació intel · lectual existent en aquest Lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel · lectual. Si vostè s’adona de la possible infracció del nostre copyright per part de tercers, si us plau, contacteu amb nosaltres perquè puguem prendre les accions judicials pertinents al respecte. Moltes Gràcies.

T’agradaria que les teves  fotos de Menorca es publicquesin a aquesta pàgina?

És molt molt senzill, publícalas al Mural de I ♥ MENORCA a Flickr