Dades que ha de conèixer

Articles prohibits per al passatger i el seu equipatge de mà:

  • Armes de foc (tot tipus d’armes de foc: pistoles, revòlvers, rifles, escopetes, etc.), així com també reproduccions d’armes de foc i d’imitació, o bé, peces procedents d’armes de foc.
  • Altre tipus d’armes: pistoles i rifles d’aire comprimit i escopeta de perdigons, pistoles starter, pistoles de boles, d’ús industrial, arpones i fusells de pesca, aparells per a atordir i produir descàrrega.
  • Objectes punxents o amb fil: destrals, dards i fletxes, arpones, becs per a gel, navalles automàtiques o de ressort de qualsevol longitud, fulles d’afaitar, sabres, matxets, bisturís, tisores les fulles de les quals superin els 6 cm de longitud, etc.
  • Instruments contundents: bats de beisbol, pals d’hoquei i golf, rems, monopatins, tacs de billar, canyes de pesca, equips per a arts marcials (nudilleres de metall, pals, porres, etc.).
  • Substàncies químiques i tòxiques: àcids i àlcalis, substàncies corrosives (mercuri, clor, etc.), nebulitzadores neutralitzadors o incapacitants, material radioactiu (isòtops per a ús mèdic), verís, aparells extintors i materials amb capacitat d’inflamació o combustió espontànies.

Viatjar sense barreres

– Substàncies explosives i inflamables: municions, fulminants, detonadors i espoletes, càrregues d’ús militar, magranes, gas i bombones de gas, focs d’artifici, fòsfors, aiguarràs i dissolvents de pintura.

– Líquids: la quantitat de líquids que es pot passar pels controls de seguretat és restringida, només es permeten els següents casos: 1) Líquids continguts en envasos individuals de 100ml de capacitat màxima, continguts al seu torn en una única borsa de plàstic transparent amb sistema de tancament i capacitat no superior a un litre. 2) Líquids que hagin de ser utilitzats durant el viatge per necessitats mèdiques o dietes especials, incloent menjar infantil. 3) Líquids i gels (begudes, perfums, cosmètica) comprats en el mateix dia en els establiments comercials que es troben una vegada passats els controls de seguretat de qualsevol aeroport comunitari, empaquetats convenientment, i sense obrir fins a la seva destinació final.

Passatgers amb mobilitat reduïda

En l’àmbit del transport aeri la legislació actual defineix com persona amb discapacitat o Passatger amb Mobilitat Reduïda a tota persona la mobilitat de la qual per a utilitzar el transport es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a la disposició dels altres passatgers.

Per a poder garantir una correcta prestació dels serveis, és necessari que informi de les seves necessitats (sol·licitar un servei de cadira de rodes en l’aeroport o un servei d’acompanyament per a persones invidents) en el moment de fer la reserva i, en tot cas, sempre amb un mínim de 48 hores d’antelació a la sortida del seu vol.

No oblidi que amb la implantació del Reglament de la Unió Europea 1107/2006, l’assistència en terra a Passatgers amb mobilitat reduïda ha passat a ser responsabilitat dels Gestors Aeroportuaris o dels agents que aquestes deleguin, de manera que les companyies aèries necessiten un temps mínim per a poder comunicar al gestor dels serveis quins són les seves necessitats.

Dintre del territori de la Unió Europea, l’assistència a Passatgers amb mobilitat reduïda comença des de l’arribada d’aquest a l’aeroport, on haurà de contactar amb l’entitat encarregada del servei d’assistència. Ells s’encarreguessin de prestar l’assistència necessària, facilitant el seu trànsit per l’aeroport i ajudant-li en les seves gestions, entre unes altres, a realitzar la seva facturació.