Es Rincó fondo

también conocida como Caló Fondo (Sant Lluís, Menorca)

Serveis

  • cap

Dades tècniques

  • Longitud de la platja: 150 metres
  • Amplada mitjana: 10 metres
  • Grau d’ocupació: baix
  • Tipus de platja: semiurbana
  • Condicions de bany: aigües tranquiles