Calçat artesanal de qualitat

Disseny, qualitat, elaboració artesanal i la més avançada tecnologia en els processos productius és el que trobarà en les diferents botigues i fàbriques de calçat a Menorca. Sens dubte, el calçat és un dels productes estrella de la illa, consolidats a nivell nacional i internacional.

No obstant això, el més popular dels calçats són les avarques. D’origen agrícola, aquest còmode i senzill calçat és avui exportat a bona part del món, amb múltiples dissenys, colors i tipus de pell.

La història del calçat a Menorca

Durant el 1820 i 1850, Menorca va patir una crisi comercial i una caiguda de l’activitat portuària. És aquí on les manufactures, especialment en el sector del calçat, les que van impulsar la modernització i el creixement econòmic.

A causa de la presència d’immigrants d’origen balear i català a Cuba i les xarxes comercials informals establertes entre els dos mercats, va ser clau per al desenvolupament de la producció del calçat sota el “Saber fer” heretat de l’artesania més tradicional. L’estructura comercial es componia de petits tallers amb poca necessitat d’inversió inicial a través dels quals recorrien àmpliament a la feina a domicili.

L’increment de les exportacions va aconseguir el seu auge en els anys previs a l’última guerra de Cuba. Des de llavors i fins a 1930, es van reduir de forma dràstica. Va ser llavors quan el sector va canalitzar la seva oferta cap al mercat espanyol.

A causa de l’alta especialització de l’elaboració de calçat a l’illa, el sector va ser durament perjudicat després de la guerra civil a causa del retrocés de la capacitat de consum dels espanyols durant aquesta etapa. És per això que, les empreses menorquines de calçat es van estancar en un context de matèries primeres intervingudes i escasses, restriccions elèctriques, salaris baixos i retrocés tecnològic.

Gràcies a l’augment de la tecnologia entre la dècada dels 50 i 60, nous empresaris van posar en marxa petites fàbriques però millor dotades tècnicament. Gràcies a aquesta major modernització i el coneixement acumulat, van tornar arrencar les externalitzacions com un un tipus de calçat d’alta qualitat que va conquistar norteamerica.

A mitjans dels anys 70, la indústria del calçat a Menorca encara seguia sent el principal motor econòmic de l’illa, agrupant a gairebé la meitat de la població activa. Va ser la crisi internacional, la forta competència d’altres països productors, l’elevació dels costos a Espanya i la falta d’adequació de moltes empreses a les noves condicions del mercat exterior, sumant-se la preferència en invertir en altres sectors més rendibles, el que va acabar amb l’alta producció de calçat a l’illa.

El sector del calçat actualment a Menorca

Actualment s’està respirant una millora respecte a la comercialització del calçat fabricat a Menorca. Les principals marques presenten els seus nous models en fires internacionales.Esta presència és summament important a causa de la necessitat d’exportació per fer seguir creixent el negoci del calçat menorquí.