Bibliotecas públicas de Menorca

Maó:

  • Ateneo de Menorca

Rovellada de Dalt, 25. Maó

Tel. 971 352 194

  • Fundació Rubió Tudurí Andromaco

Claustro del Carme. Maó

Tel. 971 351 320

  • Biblioteca Pública de Maó

Plaça Conquista, 8.

Tel. 971 369 190

Ciutadella:

  • Biblioteca Pública de Ciutadella

Casa de Cultura, Hospital de Santa Magdalena, 1.

Tel. 971 386 218